circus


Bevers – Circus!

Hallo Bevers, Vandaag hebben we een circusopkomst gehad. We zijn begonnen met goocheltrucjes leren. Weten jullie nog hoe je een elastiekje laat verspringen? Daarna liet Rik ons zien hoe je goochelt […]


Esta Zomerkamp

En zo loopt alles weer af, maar nog niet helemaal…. Wij, de Esta’s, zijn op kamp geweest. We hebben gerend, gespeeld, gesprongen, geklommen, zijn gevallen, zijn weer opgestaan, hebben gefietst, […]