​Lidmaatschapsreglement


Lidmaatschapreglement scouting Berkel-Enschot

Proefdraaien

Voordat men besluit lid te worden, mag het aspirant lid vier keer gratis komen proefdraaien met de speltak van zijn of haar leeftijd.

Lid worden

Om lid te worden bij de Scouting Berkel-Enschot dient een inschrijfformulier te worden ingevuld. Dit inschrijfformulier kan worden verkregen via de website van de Scouting Berkel-Enschot (http://www.scoutingberkelenschot.nl/lid-worden/jeugdlid/) of via de leiding van de speltak. Het inschrijfformulier moet ondertekend worden door de wettelijke vertegenwoordiger(s)of door het aspirantlid zelf indien hij/zij 18 jaar of ouder is.

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dient te worden ingeleverd bij de leiding van de betreffende speltak. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie en is het lid contributieplichtig.

Contributie

Voor de hoogte van de contributie voor scouting verwijzen wij naar hetgeen hierover op onze site is opgenomen: http://www.scoutingberkelenschot.nl/lid-worden/contributie/

Het scouting seizoen loopt van 1 september tot en met 1 juli (10 maanden). Er gelden 3 tarieven afhankelijk van de startdatum. De contributienota voor het nieuwe scoutingseizoen zal in oktober per e-mail worden toegezonden aan de ouders/vertegenwoordigers (of lid indien deze 18 jaar of ouder is).

Automatische incasso contributie

Om de administratieve lasten te beperken maakt scouting Berkel-Enschot bij voorkeur gebruik van automatische incasso. Na inschrijving van een lid stuurt scouting Berkel-Enschot een eenmalig machtigingsverzoek per e-mail. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso wordt een extra opslag van € 2,50 in rekening gebracht op de contributie.

De ouders/vertegenwoordigers (of lid indien deze 18 jaar of ouder is) ontvangen vooraf per e-mail de contributienota met de vermelding van de datum waarop het bedrag van de rekening wordt afgeschreven. Als degene die de machtiging heeft afgegeven het niet eens is met de afschrijving, dan heeft deze 56 kalenderdagen (8 weken) de tijd om de bank de opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken.

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u opzeggen? Neem dan contact op met de leiding. Zij zullen u verder helpen.

Let op:

  • Uw opzegging is pas definitief als u een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen.
  • De opzeggingstermijn is 1 maand. Zeg op vóór 1 augustus anders bent u automatisch ingeschreven voor het volgende seizoen.
  • Bij tussentijdse opzegging vindt er geen teruggave van de contributie plaats.

Contactgegevens ledenadministratie

Ledenadministratie Scouting Berkel-Enschot
p/a Sint Jorisstraat 6
5056 SB Berkel-Enschot
leden.scoutingberkelenschot@gmail.com