Contributie


Wij vinden dat scouting toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat er geen financiële drempels moeten zijn om lid te worden. We doen onze best om de contributie laag te houden.

 

Startu tussen 1 september en 1 januari

Leeftijd Speltak

Contributie

Contributie bij gebruik van automatische incasso

5-7 jaar Bevers € 101,00 € 98,50
7-11 jaar Welpen € 101,00 € 98,50
11-15 jaar Scouts € 115,00 € 112,50
15-18 jaar RSA € 115,00 € 112,50
18+ Stam Stam € 32,00 € 29,50
Vrijwilligers € – € –
Externen (18+) € 32,00 € 29,50

Start tussen 1 januari en 1 mei

Leeftijd Speltak

Contributie

Contributie bij gebruik van automatische incasso

5-7 jaar Bevers € 75,50 € 73,25
7-11 jaar Welpen € 75,50 € 73,25
11-15 jaar Scouts € 86,25 € 83,75
15-18 jaar RSA € 86,25 € 83,75
18+ Stam Stam € 32,00 € 29,50
Vrijwilligers € – € –
Externen (18+) € 32,00 € 29,50

Leden die tussen 1 mei en 15 juli starten zullen wij €32,00 factureren

 

Let op:

  • Je uniform is niet in de contributie opgenomen.
  • Door het hele jaar zijn er kampen tijdens weekenden en vakanties. De kampen worden betaalt met de kampbijdragen. De kampbijdragen zijn niet in de contributie verwerkt. Deze worden apart vastgesteld en geïnd.
  • De speltak-leiding geeft bij de start van het seizoen de datums en prijs van alle kampen.

Andere inkomsten

Naast de contributie hebben we nog een aantal bronnen van inkomsten, zoals de Jantje Beton collecte en scoutingloterij. Bij deze acties verwachten we een actieve inzet van onze jeugdleden en (bij de jongste leden) hun ouders/verzorgers.

Minimaregeling Stichting Leergeld

Mocht de contributie toch nog te hoog zijn, neem dan contact op met de Stichting Leergeld. Zij ondersteunen gezinnen met een minimum inkomen door hun kinderen de mogelijkheid te geven om lid te worden van een (scouting)vereniging.

Meedoen-regeling gemeente Tilburg

Voor meer informatie, zie de meedoen-regeling.